Напрямки, по яких слід активізувати методичну роботу НВК:

- удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, якості освіти в закладі;

- удосконалення методики аналізу відвіданих уроків адміністрацією закладу;

- впровадження моніторингових досліджень аналізу діяльності учителя та учнів на уроці з використанням різних методів спостереження, діагностування, порівняння тощо;

- активізація роботи шкільних методичних комісій;

- реалізація всіх можливостей у підготовці обдарованих і здібних учнів до участі у предметних олімпіадах, роботі в МАН;

- використання набутого досвіду більшістю педагогів НВК;

- підвищення відповідальності вчителів по веденню ділової документації;

- покращення рівня навчальних досягнень учнів.

Педагогічний колектив НВК основну увагу повинен зосередити на двох основних напрямках діяльності:

1. Робота над єдиною методичною проблемою «Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей через підвищення рівня компетентності педагогів».

2. Удосконалення внутрішкільної методичної роботи, цілеспрямоване моделювання перспективного педагогічного досвіду, побудова методичної роботи на діагностичній основі.

Завдання:

1. Оволодіти сучасними психолого-педагогічними діагностиками вивчення особистості.

2. Впроваджувати сучасні педагогічні та управлінські технології з метою підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

Цілі:

1. Формування індивідуальної, ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

- збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

- розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням НВК;

- розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

2. Формування цілісного педагогічного колективу:

- вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

- контроль та аналіз освітнього процесу та його результатів;

- виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

- стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

- залучення вчителів до роботи у МАН.

3. Забезпечення зв’язків НВК як системи з педагогічною наукою:

- творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

- впровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність;

- впровадження та використання досягнень психолого-педагогічної науки.

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив:

«Забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей через підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності педагогів»

Теми, над якими працюють педагогічні працівники
у 2019-2020 навчальному році

№ з/п ПІП педагогічного працівника Методична тема, над якою працює педагогічний працівник Який рік працює
1 Базилевська Н. В. Здоров’язберігаючі технології на уроках зарубіжної літератури. 3-ій
Ігрові моменти на уроках німецької мови та в інклюзивному класі 1-ий
Естетичне виховання на уроках музичного мистецтва. 2-ий
2 Бондар О. С. Роль гри у підвищенні пізнавальної активності школярів. 5-ий
3 Герус Н. О. Особистісно зорієнтований підхід у навчанні української літератури. 5-ий
Особистісно зорієнтований підхід у навчанні української літератури учнів з особливими освітніми потребами. 1-ий
4 Гузик Г. О. Формування комунікативних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами. 3-ій
5 Калюжна Л. М. Розвиток комунікативної компетентності на уроках у початковій школі. 1-ий
Формування національно-патріотичної свідомості молодших школярів у позаурочний час. 2-ий
6 Кіселик Н. Б. Формування ключових літературних компетентностей шляхом навчального діалогу. 6-ий
7 Краля Л.М. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи. 2-ий
Моральне виховання школярів. 2-ий
8 Лисюк Н. М. Інтерактивні методи навчання рідної мови молодших школярів. 5-ий
Формування пізнавальної мотивації дітей з особливими освітніми проблемами. 3-ій
Виховання моральних цінностей дітей шкільного віку. 2-ий
9 Ляшук Т. І. Розвиток творчої компетентності на уроках математики. 2-ий
Розвиток творчої компетентності учнів з особливими освітніми потребами на уроках математики. 1-ий
10 Ничипорчук І. М. Формування патріотичних почуттів вихованців засобами усної народної творчості. 4-ий
11 Павловська С. С. Психолого-педагогічний супровід навчання учнів з особливими освітніми потребами. 4-ий
12 Савчук В. М. Формування в учнів творчих здібностей та практичних навичок творчої діяльності в процесі вивчення проєктної технології. 2-ий
Виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини. 5-ий
Формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами як одного з головних чинників здорового способу життя. 2-ий
Робота з дітьми з особливими освітніми потребами на уроках фізичної культури. 2-ий
13 Савчук Н. Ю. Використання ігрової діяльності на уроках англійської мови. 2-ий
Використання ігрових методів на уроках англійської мови з дітьми з особливими освітніми потребами. 2-ий
14 Савчук Г. А. Гра, як метод виховання і навчання школярів з особливими освітніми потребами. 1-ий
15 Сімчук В. Є. Формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей на уроках фізики і математики. 5-ий
16 Українець В. О. Основи та шляхи використання нетрадиційних методів навчання на уроках історії та правознавства. 4-ий
Нетрадиційні методи навчання історії учнів з особливими освітніми потребами. 1-ий
Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках інформатики. 2-ий
17 Черемха В. В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії і біології. 5-ий
Робота з дітьми з особливими освітніми потребами на уроках природознавства. 1-ий
18 Хмельницька І. М. Ігрова технологія як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання 1-ий
Кiлькiсть переглядiв: 660

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Сайт Старокорецького НВК

Україна, поштовий індекс 34708, Рівненська область, Корецький район, село Старий Корець, вулиця Зелена, будинок 2

Дата останньої зміни 26 Вересня 2022

Цей сайт безкоштовний!